24 เม.ย -2 พ.ค. 62 เครือข่ายบริการสุขภาพ รพ.ระยอ/รพ.ระยอง และ รพ.สต.เนินพระ ออกให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในโครงการตรวจสุขภาพและเฝ้าระวังโรคในเขตควบคุมมลพิษ ประจำปี 2562 ณ พื้นที่ ต. เนินพระ ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.-1 พ.ค.62 บริการเชิงรุกในชุมชน นอกจากตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง แล้ว บูรณาการงานทันตกรรม และคัดกรองมะเร็ง