25 ธ.ค. 61 นพ.ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผอ.รพ.ระยอง เป็นประธานต้อนรับ ร่วมกับ นพ.บุญรัก ธำรงลักษณ์กุล รองฯฝ่ายการแพทย์ รพ.ระยอง ร่วมต้อนรับ นพ.พิเชษฐ พัวพันกิจเจริญ ผอ.รพ.บางพลี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานอาชีวเวชศาสตร์และการจัดเก็บรายได้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ในการจัดบริการที่เป็นตัวอย่างบริการดีๆ ขอบคุณท่านผู้บริหารทีมต้อนรับ และทีมศึกษาดูทุกท่านนะคะ