26 ธ.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ (Service Plan) สาขาอาชีวเวชศาสตร์ เขตสุขภาพที่ 6 โดยมี นพ.ธีระศิษฏ์ เฉินบำรุง หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ ระยอง เป็นประธาน ผู้ร่วมประชุม แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ จากทุกจังหวัดในเขต 6 นำเสนอผลงานปี 2561 และแผนงาน ปี 2562