26 ธ.ค. 61 Topic วิชาการเรื่อง คู่มือการเดินทางและท่องเที่ยว สำหรับแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว นำเสนอโดย พญ. ชัชฎาภรณ์ ไกรศรพรสรร แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะล ณ ห้องประชุมเล็กชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น