2 ธ.ค. 61 บรรยาย “ระบบการพยาบาลและระบบการพยาบาลอาชีวอนามัยระดับปฐมภูมิ ฑุติยภูมิ และตติยภูมิ” ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลอาชีวอนามัย(4เดือน) ม.มหิดล ได้พบเครือข่ายเก่าและน้องใหม่ในสาขานี้ เห็นความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของน้องๆแล้วทำให้เรามีพลังที่จะขับเคลื่อนงานนี้ให้ได้รับการยอมรับ และมีความก้าวหน้าของวิชาชีพเรามากขึ้น สร้างสรรค์งานใหม่ๆให้เป็นต้นแบบของการพยาบาลอาชีวอนามัย