ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออกร่วมสังเกตุการณ์ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ บ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน) วันที่14 พ.ย.2561 เพื่อประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ