9 พ.ย. 61 สอบป้องกันใบประกาศจากการเรียนทางไกลและการฝึกปฏิบัติ workshop ของโครงการอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ (ICOM)