THE BLUE BOOK

 

โดย แพทย์หญิง ชัชฎาภรณ์ ไกรศรพรสรร

แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 3 เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล