สุขภาพจิตในการทำงาน นำเสนอโดย นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์