คลินิกอาชีวเวชกรรม

 

 

บริการตรวจสุขภาพ One Stop Service

          - ตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงานและสิ่งแวดล้อม

          - ตรวจสุขภาพก่อนจ้างงาน (Pre-employment examination)

          - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน (Pre-placement examination)

          - ตรวจสุขภาพประจำปี (Annually health examination)

          - ตรวจประเมินความพร้อมในการทำงาน (Fitness for work examination)

          - ตรวจสุขภาพก่อนกลับเข้าทำงาน (Return to work examination)

          - ตรวจสมรรถภาพคนทำงาน โดยการตรวจพิเศษด้วยเครื่องมือทางอาชีวเวชศาสตร์ ได้แก่ สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพการมองเห็น   

            และสมรรถภาพปอด โดยพยาบาลอาชีวอนามัย

 

ขอบเขตการให้บริการ

          งานคลินิกอาชีวเวชกรรม ตั้งอยู่ตึกสูตินรีเวชกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลระยอง ให้บริการตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาล                               เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

 

คำแนะนำการปฏิบัติตัวก่อนรับบริการตรวจสุขภาพ

          -  ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ หากอดนอนจะทำให้ผลการตรวจผิดปกติได้ โดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกาย และจะทำให้แพทย์ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีความผิดปกติจริงหรือไม่

          -  ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อผับแขน

          -  สำหรับสุภาพสตรี ไม่ควรอยู่ในช่วงก่อน และหลังมีประจำเดือน 7 วันหากมีประจำเดือน ให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนในน้ำปัสสาวะ  มีผลต่อการแปลผลตรวจ

          -  หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ เพื่องดการตรวจเอกซเรย์

          -  ยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางอย่าง ควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ทราบ ก่อนการตรวจ

          -  หากมีประวัติการตรวจสุขภาพปีที่แล้ว กรุณานำมาด้วยในกรณีมีปัญหาต้องปรึกษาแพทย์

 

การเตรียมตัวเจาะเลือด

          กรณีที่มีโปรแกรมตรวจหาระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด ควรงดอาหาร อย่างน้อย  8-12 ชั่วโมง ก่อนตรวจ หรือตั้งแต่

เวลา 20.00 น. จนถึงเวลาเจาะเลือด สามารถดื่มน้ำเปล่า

 

การเก็บปัสสาวะส่งตรวจ

          -  ให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อน เก็บช่วงกลางของปัสสาวะใส่ภาชนะ ที่ทางโรงพยาบาลเตรียมให้ครึ่งกระป๋องหรือตามคำแนะนำ

          -  สุภาพสตรี ควรทำความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์ให้สะอาด ปัสสาวะทิ้งไปก่อน เก็บช่วงกลางของปัสสาวะใส่หลอดที่ทางโรงพยาบาล             เตรียมให้เต็มหลอด กรณีมีรอบเดือนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเก็บปัสสาวะ

 

การเก็บอุจจาระส่งตรวจ

          เก็บใส่ภาชนะที่เป็นตลับตามที่โรงพยาบาลจัดให้ เก็บใส่ประมาณเท่าปลายนิ้วก้อย

 

การเอกซเรย์ทรวงอก

          -  สุภาพบุรุษ สวมเสื้อปกติ และถอดเสื้อที่มีกระดุมโลหะ และพลาสติก สร้อยคอ ก่อนเข้ารับการเอกซเรย์ทรวงอก

          -  สุภาพสตรี เปลี่ยนเสื้อที่ทางโรงพยาบาลเตรียมให้ ถอดชุดชั้นใน สร้อยคอ ต่างหูชนิดที่ห้อยยาว รวบผมกรณีผมยาว ก่อนเข้ารับ 

             การเอกซเรย์ทรวงอก