31 สิงหาคม 63 ขอเชิญแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมบรรยายพิเศษ Asphyxiant gas โดยทีมแพทย์จากศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 16.30-18.00 น. ณห้องประชุมสำนักงานแพทย์ โรงพยาบาลระยอง