ขอเชิญประชุมTopicวิชาการเรื่อง Health risk assessment and modeling วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารรักษาพัฒนาจิตใจ