เชิญเข้าร่วมฟังวิชาการ Topic presentation เรื่อง แรงงานทางทะเล

 

เชิญเข้าร่วมฟังวิชาการ Topic presentation เรื่อง แรงงานทางทะเล

10 กรกฏาคม 2562  เวลา 14.00-16.00 น.

ห้องประชุมเล็ก ชั้น H อาคารบริการ 12 ชั้น 

โดยนายแพทย์ปิยะพันธ์ ปั้นดี

สอบถามได้ที่กลุ่งงานอาชีวเวชกรรม 038-611104 ต่อ 2127,2134