โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลอาชีวอนามัย 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 

สำหรับพยาบาลจากเอกชนที่สนใจ ร่วมการอบรม มีค่าลงทะเบียน คนละ 5000 บาทรับจำนวนจำกัด

 

ด่วน!

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร(คลิกที่นี่)

 

***** ท่านใดยังไม่ส่งหลักฐาน สแกนบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล ใบประกอบโรค ศิลป์ให้ส่งมาที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.