วันที่ 30 มีนาคม 2565 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ระยอง ได้จัดประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านแขนงอาชีวเวชเวชศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานและฝึกประสบการณ์ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดประชุม Toppic  วิชาการออนไลน์ เรื่อง แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ & เหตุการณ์น้ำมันรั่ว จ. ระยอง พ.ศ. 2565 นำเสนอโดย พญ.พิชญา ชีวะสุธโธ

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้