23 ก.พ. 65 เปิดคลินิกเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม รักษาและให้คำแนะนำดูแลตนเอง ในกลุ่มผู้เก็บกู้น้ำมันที่มีผลการตรวจเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้คำแนะนำติดตั้ง mobile appication H4U เพื่อติดตามดูผลการตรวจ แจ้งเตือนด้านสุขภาพ และช่องทางปรึกษาพยาบาล/แพทย์ ทางการสนทนาทางไกล
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้