22 ม.ค.65 พลังความร่วมมือของชุมชนห้วยโป่งหนึ่ง ภาครัฐโดยรพ.ระยอง กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองมาบตาพุด ศุนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง และภาควิชาการ คือศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทำให้เกิดโครงการศึกษาวิจัยในพื้นที่นี้
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้