ในวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม บริษัทมารีน ท่าเรือ มาบตาพุต โดยคุณหมอ วิบูลย์ เจียมทับทักษิณ พูดเรื่อง โรค NCD คุณสิชล เจียมอนุกูลกิจ ให้ความรู้ เรื่อง 3 อ.2 ส และ ตบท้าย ด้วยกิจกรรม กินดมชมอ่าน เพื่อสร้างความ ตระหนัก ให้กับพนัก งาน โดย จัดประชุม แนว ใหม่ มีทั้ง ออนไลน์ และในห้อง ประชุม สร้างความสนใจให้พนักงาน เป็นอย่างยิ่ง

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้