43843B65 55B9 441C 8150 3377693C5121

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08:00-16:00 น. ศูนย์รักษาพิษฯร่วมกับบ.ไออาร์พีซี จำกัด จัดอบรมโครงการรู้เท่าทันอุบัติภัยในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองจอก โดยมีแพทย์หญิง มนฉาน โลหะ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลระยองให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บ และร่วมฝึกซ้อมแผน Taple Top เมื่อเกิดอุบัติภัยสารเคมีขึ้นในโรงเรียน ให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจอก และผู้นำชุมชนบ้านหนองจอก จำนวน 20คน โดยวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะครูมีแผนรองรับในการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในโรงเรียน สามารถเข้าใจและปฏิบัติตามแผนได้อย่างปลอดภัยทั้งคุณครูและนักเรียน

F0051F69 6906 4BD0 B1AC C4B9274A781A

CEAF60BD 8605 4E77 A9E2 714CAFFCBD78

BFC124C9 283F 4752 A290 DB488465292C

3C0204D0 D1F6 4563 96D7 C49452D67362

3B2393EF A8D7 4F56 A3F8 82636351A3D6

 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้