17 มี.ค.64 งานด้านนโยบายที่ได้รับรอบหมายจาก รพ.คือ ภารกิจ one stop service ด้านการสาธารณสุขของการตรวจคัดกรองสุขภาพพื้นฐานและคัดกรองโควิด 19 แรงงานข้ามขาติ กัมพูชา เมียนม่า ลาว ของ รพ.ระยอง เปิดบริการวันแรก ร่วมกับภาคเอกชน ตั้งแต่ 08.00 น. มีนัดเข้าตรวจ 515 ราย เสร็จสิ้นภารกิจตรวจคัดกรอง 15.00 น. จัดการสถานที่และเครื่องมือต่างๆ และขยะเสร็จสิ้น 16.30 น.
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้