17 มี.ค.64 กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ สสจ.ระยองร่วมกับเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลบ้านค่าย และคุณจันทร์ทิพย์ อินทวงศ์ พยาบาลอาชีวอนามัย รพ.ระยอง องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร และอาสาสมัครสาธารณสุข ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพ เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนตำบลหนองพะวาจากการสัมผัสตะกั่วและแคดเมียม ณ วัดหนองพะวา

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้