เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  งานสร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพคนวัยทำงาน กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมได้ จัดทำโครงการหุ่นดีสุขภาพดี ซึ่งอยู่ใน 10 Package ของกรมอนามัย ให้กับบริษัท JFE Steel Galvanizing (Thailand) ซึ่งวันนี้ เป็นวันติดตามครั้งที่ 2 ได้รับการตอบรับจากพนักงานเป็นอย่างดี  โดยมีการตรวจวิเคาะห์องค์ประกอบของร่างกาย และ มีการให้คำแนะนำรายบุคคนในการดูแลสุขภาพ

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้