5-6 ก.ย. 65 การประชุมวิชาการอาชีวอนามัยและพิษวิทยาภาคตะวันออก ครั้งที่ 9 (TECH TOX OCC ENV) ได้รับเกียรติจาก นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็นประธาน นพ.วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการ รพ.ระยอง กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานมาร่วมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีผู้ประชุม 120 คนจากเขตสุขภาพที่ 6 และผู้สนใจ
 
 
 
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้