1 ก.ย. 65 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ เป็นประธานเปิดการประชุมซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีการรั่วไหลของสารเคมี และอุบติภัยทางทะเล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน โดยมี ผอ.สมบัติ ชุติมานุกูลSombat Chutimanukul ร่วมในพิธีเปิด และ เยี่ยมให้กำลังใจผู้ฝึกซ้อมแผนในแต่ละจุดปฏิบัติการ ศูนย์สั่งการ 1669 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จุดล้างตัว จุดคัดแยกผู้บาดเจ็บ จุดดูแลผู้บาดเจ็บแดง เหลือง เขียว การส่งต่อผู้บาดเจ็บ และชมเหตุการณ์ซ้อมแผนทางทะเลถ่ายทอดผ่านระบบ CCTV จนเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมแผน
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้