30 ส.ค. 65 ได้มีโอกาสมาเล่าแนวทางการต้อบโต้ภาวะฉุกเฉินประสบการณ์และบทเรียนที่ผ่านมารวมถึงทิศทางการพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้น ในการอบรมที่จัดโดย อบจ.จังหวัดระยอง โดยมี คุณหมอบาส แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินเป็นผู้ดำเนินการอภิปราย ท่านเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นพัฒนางานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมาก
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้