23 ส.ค. 65 ขอแสดงความยินดีกับ นพ วิชชาธร ธีรธัญยะธรณ์กุล และ พว.อมรรัตน์ สุขปั้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำเสนอผลงานประเภท poster presentation ประเภทผลงานเด่น best practice ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้