4 ส.ค. 65 สิ่งที่ภาคประชาชนถามและบอกเล่ามาระยะหนึ่งเราเพิ่งได้รับรู้แบบเป็นทางการ "แผนการยกเลิกประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด"
ปี 2550 ภาคประชาชน 11 ชุมชน ฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อศาลปกครองระยองฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ ประกาศเขตควบคุมมลพิษ มาบตาพุด
ปี2552 ประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ปี 2565 คกก.ปฏิรูปประเทศฯ มีแผนยกเลิกการประกาศเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
"ผลการประกาศฯเกิดอะไรขึ้นบ้าง เราเองยังไม่เห็นครบทุกด้าน"
"ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนที่นำไปสู่แผนยกเลิกฯและการสื่อสารสู่ชุมชนนั้นสำคัญไม่แพ้กัน"
 
 
 

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้