ขอเรียนเชิญ ประชุมวิชาการ มลพิษทางอากาศ 

โดยนายแพทย์สรชัช รัตนจิตติ แพทย์ประจำบ้านปีที่ 3 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ห้องประชุมประดู่เงิน ชั้น H อาคารบูรพาทิศ โรงพยาบาลระยอง

สามารถสมัครเข้าร่วมประชุมโดย คลิ๊กที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ ผ่าน QR CODE  

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 038-611104 ต่อ2134

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้