เชิญร่วมฟังวิชาการ เรื่องโรคติดเชื้อจากการประกอบอาชีพ

(Occupational infectious medicine)

โดยแพทย์หญิงศิตา งามการ แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ ปีที่ 3 

วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ.ห้องประชุมเล็ก ชั้น H เวลา 13.30-16.00น.

อาคารบริการ 12 ชั้นโรงพยาบาลระยอง

hr2

sim2
hb
แบบสำรวจคุณมีความพึงพอใจในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซด์นี้