ปิดโครงการ“อาชีวอนามัยอาชีพเสริมสวย”

ปิดโครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2554  โรงพยาบาลระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้ดำเนินการปิดโครงการ “อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย”  โดยนายสำเนียง  บุญรัตน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวปิดโครงการพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานบริการเสริมสวยที่ได้มาตรฐานภายใต้โครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ประจำปี 2554