ปิดโครงการ?อาชีวอนามัยอาชีพเสริมสวย?

ปิดโครงการ ?อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย?

?

วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ?โรงพยาบาลระยองร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงได้ดำเนินการปิดโครงการ ?อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย? ?โดยนายสำเนียง? บุญรัตน์? ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ได้กล่าวปิดโครงการพร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสถานบริการเสริมสวยที่ได้มาตรฐานภายใต้โครงการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเสริมสวย ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง ประจำปี 2554